CiNiiで詳細を確認

このページのURL

この文献を取り寄せる

<図書>
Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm = Corpus des inscriptions anciennes du Việt-Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = 越南漢喃銘文拓片總集 / ban chỉ đạo công trình, Trịnh Khắc Mạnh, Nguyễn Văn Nguyên, Philippe Papin ; biên tập kỹ thuật, Trần Văn Quyền, Nguyễn Minh Quân, Vũ Thị Mai Anh
エツナン カンナン メイブン タクヘン ソウシュウ

出版者 Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
出版年 2005-
大きさ v. : chiefly ill. ; 32 cm
本文言語 ベトナム語,中国語,フランス語,英語
書誌ID 2003683559
NCID BA76634124 WCLINK

所蔵情報を非表示

総合図-A棟5階 漢籍(大型) 1 K2-15-02-21||TON||1 10501813041
漢籍大型 2846541159
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 2 K2-15-02-21||TON||2 10501813058
漢籍大型 2846541159
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 3 K2-15-02-21||TON||3 10501813066
漢籍大型 2846541159
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 4 K2-15-02-21||TON||4 10501813074
漢籍大型 2846541159
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 5 K2-15-02-21||TON||5 10501850449
漢籍大型 9782846541
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 6 K2-15-02-21||TON||6 10501859242
漢籍大型 9782846541
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 7 K2-15-02-21||TON||7 10501875065
漢籍大型 9782846541152
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 8 K2-15-02-21||TON||8 10501910540
漢籍大型 2846541124
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 9 K2-15-02-21||TON||9 10501910557
漢籍大型 2846541132
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 10 K2-15-02-21||TON||10 10501910565
漢籍大型 2846541140
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 11 K2-15-02-21||TON||11 10502071565
漢籍大型
2008
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 12 K2-15-02-21||TON||12 10502071573
漢籍大型
2008
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 13 K2-15-02-21||TON||13 10502071581
漢籍大型
2008
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 14 K2-15-02-21||TON||14 10502089559
漢籍大型
2008
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 15 K2-15-02-21||TON||15 10502089567
漢籍大型
2008
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 16 K2-15-02-21||TON||16 10502172652
漢籍大型
2009
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 17 K2-15-02-21||TON||17 10502172660
漢籍大型
2009
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 18 K2-15-02-21||TON||18 10502172678
漢籍大型
2009
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 19 K2-15-02-21||TON||19 10502172686
漢籍大型
2009
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 20 K2-15-02-21||TON||20 16600005488
漢籍大型 2846541159
総合図-A棟5階 漢籍(大型) 21 K2-15-02-21||TON||21 16600005496
漢籍大型

総合図-A棟5階 漢籍(大型) 22 K2-15-02-21||TON||22 16600011601
漢籍大型 2846541159
外国図-1階書庫大型本 1 223.3||241||1 15100288362

2846541051
外国図-1階書庫大型本 2 223.3||241||2 15100288370

284654106X
外国図-1階書庫大型本 3 223.3||241||3 15100288388

2846541078
外国図-1階書庫大型本 4 223.3||241||4 15100288396

2846541086
外国図-1階書庫大型本 5 223.3||241||5 15100288404

2846541094
外国図-1階書庫大型本 6 223.3||241||6 15100288412

2846541108
外国図-1階書庫大型本 7 223.3||241||7 15100288420

2846541116
外国図-1階書庫大型本 8 223.3||241||8 15100288438

2846541124
外国図-1階書庫大型本 9 223.3||241||9 15100288446

2846541132
外国図-1階書庫大型本 10 223.3||241||10 15100288453

2846541140
外国図-1階書庫大型本 11 223.3||241||11 15100288461外国図-1階書庫大型本 12 223.3||241||12 15100288479外国図-1階書庫大型本 13 223.3||241||13 15100288487外国図-1階書庫大型本 14 223.3||241||14 15100288495外国図-1階書庫大型本 15 223.3||241||15 15100288503外国図-1階書庫大型本 16 223.3||241||16 15100288511外国図-1階書庫大型本 17 223.3||241||17 15100288529外国図-1階書庫大型本 18 223.3||241||18 15100288537外国図-1階書庫大型本 19 223.3||241||19 15100288545外国図-1階書庫大型本 20 223.3||241||20 15100288552

2846541159
外国図-1階書庫大型本 21 223.3||241||21 15100288560外国図-1階書庫大型本 22 223.3||241||22 15100288578

2846541159

書誌詳細を非表示

別書名 ローマ字翻字タイトル:Yuenan Han Nan ming wen tuo pian zong ji
一般注記 At head of title: Viện nghiên cứu Hán Nôm; Viện Viễn Đông bác cổ; Viện cao học thực hành
著者標目 Trịnh, Khắc Mạnh
Nguyễn, Văn Nguyên
Papin, Philippe
Trần, Văn Quyền
Nguyễn, Minh Quân
Vũ, Thị Mai Anh
Viện nghiên cứu Hán Nôm (Vietnam)
École française d'Extrême-Orient
École pratique des hautes études (France)
巻冊次 : set ; ISBN:2846541159 ; XISBN:9782846541152
1 ; ISBN:2846541051
2 ; ISBN:284654106X
3 ; ISBN:2846541078
4 ; ISBN:2846541086
5 ; ISBN:2846541094
6 ; ISBN:2846541108
7 ; ISBN:2846541116
8 ; ISBN:2846541124
9 ; ISBN:2846541132
10 ; ISBN:2846541140
11
12
13
14
15
16 ; XISBN:8935077064742
17 ; XISBN:8935077064742
18 ; XISBN:8935077064742
19
20 ; ISBN:2846541159 ; XISBN:8935077064742
21 ; XISBN:8935077071818
22 ; ISBN:2846541159