CiNiiで詳細を確認

このページのURL

この文献を取り寄せる

<図書>
The modern encyclopedia of Russian and Soviet history / edited by Joseph L. Wieczynski
(Academic International reference series)

出版者 Gulf Breeze, FL : Academic International Press
出版年 1976-
大きさ v. ; 25 cm
本文言語 英語
書誌ID 2000014603
NCID BA00146032 WCLINK

所蔵情報を非表示

総合図-書庫棟 研究用図書 v. 1 238||MOD||1 07615032195総合図-書庫棟 研究用図書 v. 2 238||MOD||2 07615020968総合図-書庫棟 研究用図書 v. 3 238||MOD||3 07715002007総合図-書庫棟 研究用図書 v. 4 238||MOD||4 07715022146総合図-書庫棟 研究用図書 v. 5 238||MOD||5 07715037060総合図-書庫棟 研究用図書 v. 6 238||MOD||6 07815001289総合図-書庫棟 研究用図書 v. 7 238||MOD||7 07815005751総合図-書庫棟 研究用図書 v. 8 238||MOD||8 07815018853総合図-書庫棟 研究用図書 v. 9 238||MOD||9 08215034813

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 10 238||MOD||10 08215034821

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 11 238||MOD||11 08315009004

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 12 238||MOD||12 08315009012

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 13 238||MOD||13 08415054033

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 14 238||MOD||14 08415054041

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 15 238||MOD||15 08415054058

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 16 238||MOD||16 08415054066

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 17 238||MOD||17 08415054074

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 18 238||MOD||18 08415054082

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 19 238||MOD||19 08415054090

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 20 238||MOD||20 08415054108

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 21 238||MOD||21 08415054116

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 22 238||MOD||22 08415054124

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 23 238||MOD||23 08415054132

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 24 238||MOD||24 08415054140

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 25 238||MOD||25 08415054157

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 26 238||MOD||26 08415054165

0875690645
総合図-書庫棟 研究用図書 v. 27 238||MOD||27 08515017047総合図-書庫棟 研究用図書 v. 28 238||MOD||28 08515017054総合図-書庫棟 研究用図書 v. 29 238||MOD||30 08515017062外国図-3階参考図書 v. 1 238||419||1 90001848382 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 2 238||419||2 90001848390 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 3 238||419||3 90001850529 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 4 238||419||4 90001879189 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 5 238||419||5 90001942136 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 6 238||419||6 90001968693 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 7 238||419||7 90001968701 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 8 238||419||8 90002015437 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 9 238||419||9 90002436542 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 10 238||419||10 90002436559 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 11 238||419||11 90002444009 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 12 238||419||12 90002444017 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 13 238||419||13 90002550268 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 14 238||419||14 90002550276 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 15 238||419||15 90002550284 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 16 238||419||16 90002550292 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 17 238||419||17 90002550300 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 18 238||419||18 90002550318 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 19 238||419||19 90002550326 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 20 238||419||20 90002550334 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 21 238||419||21 90002550342 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 22 238||419||22 90002550359 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 23 238||419||23 90002630193 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 24 238||419||24 90002630201 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 25 238||419||25 90002630219 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 26 238||419||26 90002630227 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 27 238||419||27 90002699297 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 28 238||419||28 90002699305 禁帯出


外国図-3階参考図書 v. 29 238||419||29 90002699313 禁帯出


言露語 v. 1 238||MOD||1 07662009302言露語 v. 3 238||MOD||3 07762000920言露語 v. 8 238||MOD||8 07862023350言露語 v. 9 238||MOD||9 08262027231言露語 v. 10 238||MOD||10 08262027249言露語 v. 11 238||MOD||11 08362006713言露語 v. 12 238||MOD||12 08362006721言露語 v. 25 238||MOD||25 08758045887言露語 v. 26 238||MOD||26 08758045895言露語 v. 27 238||MOD||27 08758045903言露語 v. 28 238||MOD||28 08758045911言露語 v. 29 238||MOD||29 08758045929書誌詳細を非表示

一般注記 Contents: v. 1. Aachen-Anichkov -- v. 2. Anikin-Bailov -- v. 3. Baiov-Belov -- v. 4. Belskii-Bobrinskii -- v. 5. Bobrinskii, V.A.-Bulatovitch, A.K. -- v. 6. Bulavin-Chernogai uprising of 1861 -- v. 7. Chernoles culture-Congresses of representatives of industry and trade -- v. 8. Congress of the peoples of the East-Decembrists' uprising of 1825 -- v. 9. Decembrists' uprising of 1821, Russian historiography of-Dovzhenko, A.P. -- v. 10. Dowbar-Musnicki, Josef-Estonia, Soviet acquisition of
v. 11. Estonians-Franco-Russian treaties of 1891-1894 -- v. 12. Franco-Russian relations to 1719-Golitsyn, Dmitrii Mikhailovich -- v. 13. Golitsyn, Mikhail Mikhailovich-Helphand, Alexander Israel -- v. 14. Helsinki Agreement of 1975-Isimka treasure -- v. 15. Ishutin, Nikolai Andreevich-Karaimy -- v. 16. Karakala, Battle of-Kievan Rus -- v. 17. Kievan uprising of 1113-Kovalevskii, Evgraf Petrovich -- v. 18. Kovalevskii, Maksim Maksimovich-Labor legislation in Tsarist Russia -- v. 19. Lacy, Peter-Liber, Mark -- v. 20. Liberalism in Russia-Makarʹev fair
v. 21. Makarii-Meshcherskii, Aleksei Pavlovich -- v. 22. Meshcherskii, Peter Sergeevich-Modelʹ, Moisei Iosifovich -- v. 23. Modernism in Russia-Museums of regional studies in Russia and the Soviet Union -- v. 24. Musin-Pushkin, Aleksei Ivanovich-Nikolai Nikolaevich -- v. 25. Nikolʹskii, Mikhail Vasilʹevich-Olearius, Adam -- v. 26. Oleg-Pardons in Russia and the Soviet Union -- v. 27. Pares, Bernard-Peterhof Conferences of 1905 -- v. 28. Peters, Yakov Khristoforovich-Polnoe sobranie Russkikh letopisei -- v. 29. Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii-Prodvagon
Includes bibliographies and index
Vol. 30 以降は別書誌 (BA07098710)
著者標目 Wieczynski, Joseph L., 1934-
件 名 LCSH:Soviet Union -- History -- Dictionaries  この組合せで検索
NDLSH:ロシア -- 歴史 -- 辞書  この組合せで検索
分 類 LCC:DK36
DC:947/.003
NDC8:238.003
NDC6:238
巻冊次 : set ; ISBN:0875690645
v. 1
v. 2
v. 3
v. 4
v. 5
v. 6
v. 7
v. 8
v. 9
v. 10
v. 11
v. 12
v. 13
v. 14
v. 15
v. 16
v. 17
v. 18
v. 19
v. 20
v. 21
v. 22
v. 23
v. 24
v. 25
v. 26
v. 27
v. 28
v. 29