このページのURL

この文献を取り寄せる

<図書>
ميراث مکتوب
Mīrās̱-i maktūb

出版者 تهران : انتشارات بنيان
出版者 تهران : دفتر ميراث مکتوب
本文言語 Undetermined〔言語名不明〕
書誌ID 2003735846
NCID BA44232277 WCLINK

子書誌情報を非表示

1 1 . زبان و ادبیات فارسی ; 4 بخشی از تفسیری کهن به پارسی / از مؤلفی ناشناخة (حدود قرن جهارم هجری) ; تحقیق و تصحیح سید مرتضی آیة الله‌زاده شیرازی چاپ 1. - تهران : مرکز فرهنگ نشر قبله , 1997
2 4 . علوم و معارف اسلامی = Islamic thoughts & sciences ; 1 تاج التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم / ابو المظفر شاهفور بن طاهر بن محمد اسفراینی ; تصحیح نجیب مایل هروی, علی اکبر الهی خراسانی جلد 1,جلد 2,جلد 3. - چاپ 1. - تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی , 1375- [1996-]
3 6 . علوم و معارف اسلامی ; 3 نزهت الزاهد : ادعیۀ مأثور از امامان معصوم علیهم السلام با توضیحات فارسی سدۀ ششم / از مؤلفی ناشناخته ; به کوشش رسول جعفریان چاپ 1. - تهران : اهل قلم , 1997
4 7 . علوم و معارف اسلامی ; 6 آثار احمدی : تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمۀ اطهار علیهم السلام / تألیف احمد بن تاج الدین استرابادی ; به کوشش میرهاشم محدث ; با همکاری دفتر نشر میراث مکتوب چاپ 1. - تهران : مرکز فرهنگی نشر قبله : دفتر میراث مکتوب , 1374 [1995]
5 11 . علوم و معارف اسلامی ; 11 مرآت الاکوان : تحریر شرح هدایۀ ملا صدرا شیرازی / احمد محمد حسینی اردکانی ; مقدمه, تصحیح و تحقیق عبد الله نورانی چاپ 1. - تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی : دفتر نشر میراث مکتوب , 1375 [1996]
6 12 . علوم و معارف اسلامی ; 4 تسلیة العباد : در ترجمۀ مسکن الفؤاد شهید ثانی / میرزا اسماعیل مجد الادباء خراسانی ; به کوشش محمدرضا انصاری چاپ 1. - تهران : مؤسسه انتشارات هجرت , 1374 [1995]
7 13 . علوم و فنون ; 1 ترجمۀ المدخل الى علم احکام النجوم / ابو نصر حسن بن علی قمی ; مقدمه, تصحیح و تحقیق جلیل اخوان زنجانی چاپ 1. - تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی : دفتر نشر میراث مکتوب , 1996
8 14 فیض الدموع : شرح زندگانی و شهادت امام حسین با نثر فارسی فصیح و بلیغ / تألیف محمد ابراهیم نواب تهرانی ; مقدمه, تصحیح و تحقیق اکبر ایرانی قمی چاپ 1. - [تهران] : دفتر میراث مکتوب ; انتشارات هجری , 1995
9 15 . علوم و معارف اسلامی ; 17 فتح السبل / تألیف محمد علی بن ابی طالب خزین لاهیجی ; به کوشش ناصر باقری بیدهندی چاپ 1. - قم : مرکز فرهنگی نشر قبله : ميراث مکتوب , 1995
10 15 . علوم و معارف اسلامی ; 24 مصابیح القلوب : شرح فارسی چنجاه و سه حدیث اخلاقی از پیامبر اکرم / تألیف ابو سعید حسن بن حسین شیعی سبزواری ; تصحیح و تحقیق محمد سپهری چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 2004
11 16 . علوم و فنون ; 6 الجماهر في الجواهر / ابو ريحان محمد بن احمد البيروني ; تحقيق يوسف الهادي الطبعة 1. - تهران : شركت انتشارات علمى و فرهنگى : دفتر نشر ميراث مكتوب , 1995
12 18 . علوم و معارف اسلامی ; 15 عیار دانش : مشتمل بر الهیات و طبیعیات / تألیف علی‌نقی بن احمد بهبهانی ; مقدمه, تصحیح و تحقیق سید علی موسوی بهبهانی چاپ 1. - تهران : بنیان : دفتر نشر میراث مکتوب , 1998
13 19 . علوم و معارف اسلامی ; 10 قاموس البحرین : متن کلامی فارسی تألیف به سال 814 ق. / تألیف محمد ابو الفضل محمد (مشهور به حمید مفتی) ; تصحیح علی اوجبی چاپ 1. - تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی : ميراث مکتوب , 1995
14 20 . تاریخ و جغرافیا ; 6 مجمل رشوند : شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقۀ رودبار و الموت, نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای 1271-1276 هـ. ق. / تألیف محمد علی خان رشوند ; مقدمه, تصحیح و تحقیق, منوچهر ستوده, عنایت الله مجیدی چاپ 1. - تهران : آینۀ میراث ; دفتر نشر میراث مکتوب , 1376 [1997]
15 22 . تاریخ و جغرافیا ; 2 ترجمۀ تقویم التواریخ : سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال 1085 ه.ق / مصطفی بن عبد الله چلبی معروف به حاجی خلیفه ; از مترجمی ناشناخته ; تصحیح میر هاشم مهدث چاپ 2. - تهران : میراث مکتوب , 2005
16 25 . تاریخ و جغرافیا ; 1 جغرافیای حافظ ابرو / شهاب الدین عبد الله خوافی مشهور به حافظ ابرو ; مقدمه, تصحیح و تحقیق صادق سجادی جلد 1 - : set. - چاپ 1. - تهران : انتشارات بنیان. - تهران : آینۀ میراث , 1997-
17 26 . زبان و ادبیات فارسی ; 13 انوار البلاغه : در فنون معانی بیان و بدیع / محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی ; به کوشش محمد علی غلامی نژاد چاپ 1. - تهران : دفتر میراث مکتوب : مرکز فرهنگ نشر قبله , 1997
18 27 . علوم و معارف اسلامی ; 25 رسائل دهدار / محمد بن محمود دهدار شیرازی ; به کوشش محمد حسین اکبری ساوی ; با همکاری دفتر نشر میراث مکتوب چاپ 1. - تهران : نقطه , 1375 [1996]
19 28 . علوم و معارف اسلامی ; 23 تحفت الابرار فی مناقب الائمت الاطهار / تألیف عماد الدین حسن بن علی طبری ; تصحیح و تحقیق سید مهدی جهرمی زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب چاپ 1. - تهران : آینۀ میراث , 1997
20 29 . علوم و معارف اسلامی ; 20 شرح دعای صباح / تألیف مصطفى بن محمد هادی خوئی ; مقدمه و تصحیح اکبر ایرانی قمی چاپ 1. - تهران : آینۀ میراث , 1997
21 30 . ʿUlūm va Maʿārif-i Islāmī ; 12 نبراس الضياء وتسواء السواء في شرح باب البدء واثبات جدوي الدعاء / تاليف محمد باقر الداماد ؛ مع تعليقات علي النوري ؛ تحقيق وتصحيح حامد ناجي اصفهاني چاپ 1. - تهران ؛ قم : مؤسسه انتشارات هجرت , [1994 or 1995]
22 31 . زبان و ادبیات فارسی ; 10 ترجمۀ اناجیل اربعه / ترجمه، تعلیقات و توضیحات میر محمد باقر اسماعیل حسینی خاتون آبادی ; به کوشش رسول جعفریان چاپ 2. - تهران : میراث مکتوب , 2005
23 32 . علوم و معارف اسلامی ; 19 عین الحکمه / تألیف میر قوام الدین محمد رازی تهرانی ; تصحیح علی اوجبی چاپ 1. - تهران : انتشارات اهل قلم : دفتر نشر میراث مکتوب , 1996
24 34 . علوم و معارف اسلامی ; 9 احیای حکمت : مشتمل بر طبعیات / علیقلی بن قرچغای خان ; با مقدمه غلامحسین ابراهیمی دینانی ; تصحیح و تحقیق فاطمه فنا : set,جلد 1,جلد 2. - تهران : دفتر میراث مکتوب : احیاء کتاب , 1377 [1998]
25 35 . زبان و ادبيات فارسی = Persian linguistics & literature ; 9 منشآت ميبدی / قاضی حسين بن معين الدين ميبدی ; تصحيح و تحقيق نصرت الله فروهر چاپ 1. - تهران : نقطه : ميراث مکتوب , 1376 [1997]
26 36 . علوم و معارف اسلامی ; 14 کیمیای سعادت : ترجمۀ طهارة الاعراق ابو علی مسکویه رازی / میرزا ابو طالب زنجانی ; مقدمه و تصحیح ابو القاسم امامی چاپ 1. - تهران : نشر نقطه : دفتر میراث مکتوب , 1996
27 37 . علوم و معارف اسلامی ; 13 النظامیة فی مذهب الامامیة : متن کلامی فارسی قرن دهم هـ. ق. / تألیف محمد بن احمد خواجگی شیرازی ; تصحیح و تحقیق علی اوجبی چاپ 1. - تهران : دفتر نشر میراث مکتوب : مرکز فرهنگی نشر فبله , 1997
28 38 . علوم و معارف اسلامی ; 34 شرح منهاج الکرامة فی معرفة الامامة / لابی منصور الحسن بن یوسف الحلی الشهیر بالعلامة ; تألیف السید علی الحسینی المیلانی المجلد 1. - الطبعة 1. - قم : مؤسسۀ انتشارات هجرت : ميراث مکتوب , 1376 [1997]
29 39 تقويم الايمان / المير محمد باقر الداماد . وشرحه كشف الحقائق / احمد العلوي العاملي ; مع تعليقات, علي النوري ; حققه وقدم له, علي اوجبي چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 1382 [2003]
30 41 . زبان و ادبیات فارسی ; 11 رسائل حزین لاهیجی / محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی ; به کوشش علی اوجبی ... [و دیگران] ; زیر نظر دفتر میراث مکتوب چاپ 1. - تهران : آینۀ میراث مکتوب : دفتر میراث مکتوب , 1377 [1998]
31 42 . علوم و معارف اسلامی ; 22 رسائل فارسی / تألیف حسن بن عبد الرزاق لاهیجی ; تحقیق و تصحیح علی صدرائی خوری چاپ 1. - تهران : مرکز فرهنگ نشر قبله : دفتر نشر میراث مکتوب , 1375 [1996]
32 46 . علوم و معارف اسلامی ; 8 حکمت خاقانیه : شامل یک‌دورۀ مختصر منطق, طبیعیات و الهیات / تألیف بهاء الدین محمد بن تاج الدین حسن اصفهانی (مشهور به فاضل هندی) ; با مقدمه غلامحسین ابراهیمی دینانی ; تصحیح دفتر نشر میراث مکتوب چاپ 1. - تهران : آینۀ میراث , 1377 [1998]
33 47 . زبان و ادبیات فارسی ; 6 لطائف الأمثال و طرایف الاقوال : شرح فارسی 281 مثل عربی / تألیف رشید الدین وطواط ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات حبیبه دانش آموز چاپ 1. - تهران : دفتر نشر میراث مکتوب : اهل قلم , 1376 [1997]
34 48 . ميراث ماوراءالنهر = The heritage of Transoxania ; 1 تذکرة الشعراء / تأليف سلطان محمد مطربی سمرقندی ; به کوشش اصغر جانفدا ; با مقدمه و تحشيه و تعليقات علی رفيعی علامرودشتی چاپ 2. - تهران : ميراث مکتوب , 2003
35 49 . علوم و معارف اسلامی ; 7 روضة الانوار عباسی (در اخلاق و شیوۀ کسورداری) / تألیف ملا محمد باقر سبزواری ; مقدمه، تصحیح و تحقیق اسماعیل چنگیزی اردهایی چاپ 2. - تهران : ميراث مکتوب , 1383 [2004]
36 50 . علوم و معارف اسلامی ; 29 راحة الأرواح در شرح زندگانی، فضائل و معجزات ائمۀ اطهار / تألیف ابو سعید حسن بن حسین شییعی سبزواری ; به کوشش محمد سپهری ; با همکاری دفتر نشر میراث مکتوب چاپ 1. - تهران : دفتر نشر میراث مکتوب : اهل قلم , 1375 [1996]
37 51 . ميراث ماوراء النهر = Heritage of Transoxania ; 2 تاريخ بخارا, خوقند و کاشغر : (در شرح حکمرانی امير مير حيدر در بخارا, محمّد علی خان در خوقند و جهانگير خواجه در کاشغر) / تأليف ميرزا شمس بخارايی ; مقدمه, تصحيح و تحقيق محمّد اکبرعشيق چاپ 1. - تهران : آينۀ ميراث , 1998
38 52 . زبان و ادبيات عربي ; 2 خريدة القصر وجريدة العصر / تأليف عماد الدين الاصفهاني ; تقديم وتحقيق عدنان محمد الطعمة : set - [v.] 3. - الطبعة 1. - تهران : آینۀ میراث , 1999
39 53 ظفرنامۀ خسروی : شرح حکمروايی سيد امير نصر اللّه بهادر سلطان بن حيدر (1242-1277 هـ. ق) : در بخارا و سمرقند / از مؤلفی ناشناخته ; به تصحيح و تحشيۀ منوچهر ستوده چاپ 1. - تهران : آينۀ ميراث , 1999
40 54 . تاریخ و جغرافیا ; 5 تاریخ آل سلجوق در آناطولی / از مؤلفی ناشناخته زنده در 765 هـ ق ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات نادره جلالی چاپ 1. - تهران : آینۀ میراث , 1999
41 55 . زبان و ادبیات فارسی ; 12 خرابات در بیان حکمت, شجاعت, عفت و عدالت به پیروی از گلستان سعدی / تألیف فقیر شیرازی ; با تصحیح و توضیحات منوچهر دانش‌پژوه چاپ 1. - تهران : آینۀ میراث , 1999
42 56, 111 . علوم و معارف اسلامي ; 2, 43 محبوب القلوب / تأليف قطب الدين محمد بن الشيخ علي الاشكوري الديلمي اللاهيجي ; تقديم و تصحيح ابراهيم الديباجي , حامد صدقي set,المقالة 1,المقالة 2. - الطبعة 1. - تهران : آینۀ میراث , 1999-
43 59 . زبان و ادبيات فارسی = Persian linguistics & literature ; 17 نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی / تأليف اعلا خان افصح‌زاد ; زير نظر دفتر نشر ميراث مکتوب چاپ 1. - تهران : مرکز مطالعات ايرانی : دفتر نشر ميراث مکتوب , 1999
44 61 . علوم و معارف اسلامی ; 16 منهاج الولایت فی شرح نهج البلاغه / تألیف ملا عبد الباقی صوفی تبریزی ملقب به دانشمند ; تحقیق و تصحیح حبیب الله عظیمی :set,جلد 1,جلد 2. - چاپ 1. - تهران : آینۀ میراث , 1999
45 64 . ميراث ماوراء النهر = Heritage of Transoxania ; 4 القند في ذكر علماء سمرقند / تأليف نجم الدين عمر بن محمد بن احمد النسفي ; تحقيق يوسف الهادي تهران : آينه ميراث , 1999
46 66 . زبان و ادبیات فارسی ; 19 کلمات علیۀ غرا : شرح منظوم کلمات امیر مؤمنان علی / تألیف مکتبی شیرازی ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات محمود عابدی تهران : آینۀ میراث , 1999
47 66 . علوم و فنون = Science art & technology ; 3 شرح ثمرۀ بطلمیوس در احکام نجوم / شارح حواجه نصیر الدین طوسی ; مقدمه, تصحیح و تحقیق جلیل اخوان زنجانی چاپ 1. - تهران : آینۀ میراث , 1999
48 67 . تاریخ و جغرافیا ; 7 مکارم الاخلاق : شرح احوال و زندگانی امیر علی شیر نوایی / تألیف غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر ; مقدمه, تصحیح و تحقیق, محمد اکبر عشیق چاپ 1. - تهران : مرکز نشر میراث مکتوب : آینۀ میراث , 1999
49 69 . تاریخ و جغرافیا ; 15 مرآة الحرمین : سفرنامۀ مکه / تألیف ایوب صبری پاشا ; ترجمه عبد الرسول منشی ; به اهتمام جمشید کیان‌فر چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 2003
50 70 . زبان و ادبيات فارسی ; 16 نامه‌ها و منشآت جامی / نور الدین عبد الرحمان بن احمد جامی ; مقدمه و تصحیح عصام الدین اورون‌بایف و اسرار رحمانوف ; زیر نظر مرکز نشر میراث مکتوب چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 1999
51 72 . تاریخ و جغرافیا ; 8 سعادت‌نامه : یا روزنامۀ غزوات هندوستان در سالهای 800-801 هجری / تألیف غیاث الدین علی یزدی ; به کوشش ایرج افشار چاپ 1. - تهران : مرکز نشر میراث مکتوب. - کراچی : دانشگاه کراچی , 1379 [2000]
52 73 . تاریخ و جغرافیا ; 9 جواهر الاخبار : بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال 984 هـ. ق. / تألیف, بوداق منشی قزوینی ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات, محسن بهرام‌نژاد چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 2000
53 75 مجموعۀ رسائل و مصنفات / تألیف کمال الدین عبد الرزاق کاشانی ; مقدمه، تصحیح و تعلیق مجید هادی‌زاده چاپ 2. - تهران : ميراث مکتوب , 1380 [2001], c2000
54 76 . زبان و ادبیات فارسی ; 20 خانقاه : مثنوی عرفانی و اخلاقی به پیروی از بوستان سعدی / سرودۀ فقیر شیرازی معین الشریعة ; با تصحیح و توضیحات منوچهر دانش‌پژوه چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 2000
55 77 . زبان و ادبیات فارسی ; 21 شرح دیوان منسوب به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام / تألیف قاضی کمال الدین میر حسین بن معین الدین میبدی یزدی ; مقدمه و تصحیح حسن رحمانی و سید ابراهیم اشک شیرین چاپ 2. - تهران : ميراث مكتوب , 2000
56 78 . علوم و معارف اسلامی ; 24 لطائف الاعلام في اشارات اهل الالهام / لكمال الدين عبد الرزاق الكاشاني ; صححه وعلق عليه مجيد هادي زاده الطبعة 1. - تهران : ميراث مكتوب , 2000
57 80 راهنمای تصحیح متون / نوشتۀ جویا جهانبخش چاپ 2. - تهران : ميراث مکتوب , 1384 [2005]
58 82 . علوم و معارف اسلامی ; 30 شرح نهج البلاغه / شارح میرزا محمد باقر نواب لاهیجانی ; تصحیح و تعلیقات سید محمد مهدی جعفری , محمد یوسف نیری :set,جلد 1,جلد 2. - چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 1379 [2000]
59 83 . زبان و ادبیات فارسی ; 23 دیوان مخلص کاشانی / تألیف میرزا محمد مخلص کاشانی ; مقدمه، تصحیح و تحشیه حسن عاطفی چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 2000
60 84 . تاریخ و جغرافیا ; 10 زبور آل داود : شرح ارتباط سادات مرعشی با سلاطین صفویه / تألیف سلطان هاشم میرزا (پسر شاه سلیمان ثانی) ; با تصحیحات و تعلیقات عبد الحسین نوائی چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 2000
61 85 . زبان و ادبيات فارسی ; 24 مجموعۀ آثار حسام الدّین خویی / تألیف حسام الدّین حسن بن عبد المؤمن خویی ; مقدّمه, تصحیح و تحقیق صغرى عبّاس‌زاده چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1379 [2000]
62 86 . میراث ماوراء النهر = Heritage of Transoxania ; 5 تذکرۀ مقیم‌خانی : سیر تاریخی, فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانین (906-1116 هـ. ق) / تألیف محمد یوسف منشی ; مقدمه تصحیح و تحقیق فرشته صرافان چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1380 [2001]
63 87 . علوم و معارف اسلامی ; 31 سبع رسائل / للعلامة جلال الدين محمد الدواني و الملا اسماعيل الخواجويي الاصفهاني ; تقدیم، تحقیق و تعلیق السید احمد تویسرکاني تهران : ميراث مکتوب , 1381 [2002]
64 88 روضه‌های ششم و هفتم از خلد برین : تاریخ تیموریان و ترکمانان / تألیف محمد یوسف واله اصفهانی قزوینی ; به کوشش میر هاشم محدث چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1379 [2001]
65 89 . علوم و معارف اسلامی = Islamic thoughts & sciences ; 32 ترجمۀ فرحة الغرى / از علامه محمد باقر مجلسی ; پژوهش جویا جهانبخش تهران : ميراث مكتوب , 1379 [2001]
66 90 . زبان و ادبیات فارسی = Persian linguistice & literature ; 25 سراج السالکین : منتخب مثنوی معنوی / فراهم‌آوردۀ ملا محسن فیض کاشانی ; به کوشش و پژوهش جویا جهانبخش چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 2001
67 91 . علوم و فنون = Science, art & technology ; 9 الآثار الباقية عن القرون الخالية / ابو ريحان محمد بن احمد البيروني ; تحقيق وتعليق پرویز اذكائي چاپ 1. - تهران : مركز نشر ميراث مكتوب , 2001
68 92 . علوم و معارف اسلامی ; 35 جذوات و مواقیت / تألیف میر محمد باقر داماد ; با حواشی مصنف و حکیم الهی ملا علی نوری ; تصحیح و تحقیق علی اوجبی چاپ 1. - تهران : مرکز نشر میراث مکتوب , 1380 [2001]
69 93 . زبان و ادبیات فارسی ; 26 شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه / دو شرح از فضل الله بن عثمان بن محمد الاسفزاری, مؤلفی ناشناخته ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات بهروز ایمانی چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1380هـ.ش. [2001]
70 94. زبان و ادبیات فارسی = Persian linguistice & literature ; 27 هفت دیوان محتشم کاشانی / سرودۀ کمال الدین محتشم کاشانی ; مقدمه, تصحیح و تعلیقات عبد الحسین نوائی , مهدی صدری :set,v. 1,v. 2. - چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 1380 [2001]
71 95 . زبان و ادبیات فارسی ; 28 بدایع الملح : نوهای نمکین / تألیف ابو محمد مجد الدین قاسم بن حسین بن محمد طرائفی خوارزمی, معروف به صدرالافاضل ; ترجمه, موفق بن ظاهرخوارزمی ; تصحیح, مصطفی اولیایی چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 2003
72 96 . کتابشناسی و فهرستها ; 3 فهرست نسخه های خطی مدرسه امام صادق چالوس / مقدمه سید رفیع الدین موسوی ; به کوشش محمود طیار مراغی چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1381, [2002]
73 98 . علوم و معارف اسلامی ; 36 تحفة الملوک / تألیف علی بن ابی حفص بن فقیر محمود الاصفهانی ; تصحیح علی اکبر احمدی دارانی چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1382 [2003]
74 99 . زبان و ادبیات فارسی ; 29 مثنوی شیرین و فرهاد / سرودۀ سلیمی جرونی ; تصحیح نجف جوکار چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 2003
75 100. علوم و معارف اسلامى ; 37 الالهيات من المحاكمات بين شرحى الاشارات / لقطب الدين محمد بن محمد الرازي ; مع حاشية ميرزا حبيب الله المشتهر بالفاضل الباغنوي ; صححه مجيد هادي زاده تهران : میراث مکتوب , 2002
76 101 . علوم و معارف اسلامی ; 38 الاربعينيات لكشف انوار القدسيات / للحكيم المتاله القاضي سعيد محمد بن محمد مفيد القمي ; صححه و علق عليه نجفقلي حبيبي تهران : میراث مکتوب , 2001
77 102 . علوم و معارف اسلامی ; 39 الصراط المستقیم (فی ربط الحادث بالقدیم) / تألیف المیر محمد باقر الداماد ; حققه و قدم له علی اوجبی چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 1381 [2002]
78 103 . علوم و معارف اسلامی ; 40 اشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت / تأليف السيد عميد الدين عبد الله عبد المطلب بن مجد الدين الحسيني العبيدلي ؛ تحقيق علي اكبر ضيائي تهران : ميراث مكتوب , 2002
79 104 . علوم و معارف اسلامی ; 41 دقائق التأويل و حقائق التنزيل / نوشتۀ ابو المكارم محمود ابن ابى المكارم حسنى واعظ ؛ پژوهش جويا جهانبخش تهران : ميراث مكتوب , 1381 [2003]
80 107 . زبان و ادبیات فارسی = Persian linguistice & literature ; 31 سندباد نامه / تأليف محمد ابن على ظهيرى سمرقندى ؛ مقدمه, تصحيح و تحقيق محمد باقر كمال الدينى تهران : ميراث مكتوب , 2002
81 108 . علوم و معارف اسلامی ; 42 تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل أتی / تألیف غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی ; تقدیم و تحقیق پروین بهارزاده تهران : ميراث مکتوب : سازمان اوقاف و امور خیریه , 1381 [2003]
82 109 . علوم و فنون ; 11 جهان دانش / شرف الدين محمد بن مسعود مسعودى ; مقدمه, تحقيق و تصيح, جليل اخوان زنجانى چاپ 1. - تهران : ميراث مكتوب , 2003
83 110 . زبان و ادبیات فارسی ; 32 كليات بسحق اطعمۀ شیرازی / تأليف مولانا جمال الدین ابو اسحق حلاج اطعمه شیرازی, معروف به بسحق اطعمه شیرازی ; تصحیح منصور رستگار فسایی چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 2003
84 112 . تاریخ و جغرافیا ; 13 تاریخ عالم‌آرای امینی : شرح حکمرانی سلاطین آق قویونلو و ظهور صفویان / تألیف فضل الله روزبهان خنجی اصفهانی ; تصحیح محمد اکبر عشیق چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 2003
85 113 . علوم و فنون ; 12 روضة المنجمین / شهمردان بن ابی الخیر رازی ( تألیف 466 ه.ق) ; تصحیح و تحقیق, جلیل اخوان زنجانی چاپ 1. - تهران : کتابخانه, موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی : مرکز نشر میراث مکتوب , 1382 [2003]
86 114 . زبان و ادبیات فارسی ; 33 کلیات نجیب کاشانی / سرودۀ نور الدین محمد شریف کاشانی ; مقدمه، تصحیح و تعلیقات اصغر دادبه و مهدی صدری چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 2003
87 115 . علوم و معارف اسلامی ; 44 اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور / تألیف غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی ; تقدیم وتحقیق علی اوجبی تهران : میراث مکتوب , 1382 [2003]
88 116 . تاریخ و جغرافیا ; 14 مجموعه آثار / حاجی عبد الله خان قراگوزلو امیر نظام همدانی ; مقدمه، تصحیح و تعلیقات عنایت الله مجیدی تهران : میراث مکتوب , 2003
89 117 . علوم و معارف اسلامی ; 45 تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی / تألیف شمس الدین محمد بن احمد خفری ; مقدمه و تصحیح فیروزۀ ساعتچیان چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 1382 [2004]
90 118 . تاریخ و جغرافیا ; 16 مرآت واردات : تاریخ سقوط صفویان، پیامدهای آن و فرمانروای ملک محمود سیستانی / تالیف, محمد شفیع طهرانی (وارد) ; مقدمه, تحصیح و تعلیقات, منصور صفت‌گل چاپ 1. - تهران : میرآث مکتوب , 2004
91 119 . علوم و فنون ; 13 جواهرنامۀ نظامی / تألیف محمد بن ابی البرکات جوهری نشابوری ; به کوشش ایرج افشار ; با همکاری محمد رسول دریاگشت چاپ 1. - تهران : میراث , 2004
92 120 . تاریخ و جغرافیا ; 17 تاریخ رشیدی / تألیف میرزا محمد حیدر دوغلات ; تصحیح عباسقلی غفاری فرد چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1383 [2004]
93 121 . تاریخ و جغرافیا ; 18 اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی / به کوشش منوچهر ستوده ; با همکاری ایرج افشار چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1383 [2004]
94 123 . زبان و ادبیات فارسی ; 34 دیوان غزلیات اسیر شهرستانی / سرودۀ جلال الدین بن میرزا مؤمن اسیر شهرستانی ; تصحیح و تحقیق غلامحسین شریفی ولدانی چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 2005
95 124 جامع التواریخ : تاریخ افرنج, پاپان و قیاصره / تألیف رشید الدین فضل الله همدانی ; تصحیح و تحشیه محمد روشن چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 2005
96 125 . علوم و معارف اسلامی ; 46 زاد المسافر / تألیف ناصر خسرو قبادیانی بلخی ; شرح لغات و اصطلاحات سید اسماعیل عمادی حائری ; تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی حائری چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 2005
97 126 جامع التواریخ : تاریخ هند و سند و کشمیر / تألیف رشید الدین فضل الله همدانی ; تصحیح و تحشیه محمد روشن چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 2005
98 127 . زبان و ادبيات فارسی = Persian linguistics & literature ; 35 شرح نظم الدر : شرح قصیدۀ تائیه کبرای ابن فارض / تألیف صائن الدین علی بن محمد ترکۀ اصفهانی ; تصحیح و تحقیق اکرم جودی نعمتی چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 2005
99 129 . تاریخ و جغرافیا ; 22 جنگنامۀ کشم / از سراینده‌ای ناشناس . جرون‌نامه / سرودۀ قدری ; تصحیح و تحقیق محمد باقر وثوقی و عبد الرسول خیراندیش چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 2005
100 130 . علوم و معارف اسلامی ; 47 تحلیة الارواح بحقائق الانجاح / المنسوب الی الشیخ کمال الدین عبد الرزاق الکاشانی ; تحقیق علی اوجبی چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب , 2005
101 131, 151 خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار / تألیف میر تقی الدین کاشانی ; به کوشش عبد العلی ادیب برومند و محمد حسین نصیری کهنمویی بخش کاشان,بخش اصفهان. - تهران : ميراث مکتوب , 2005-
102 133 . تاریخ و جغرافیا ; 23 جامع التواریخ (تاریخ اغوز) / تألیف رشید الدین فضل الله همدانی ; تصحیح و تحشیه محمد روشن چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1384 [2005]
103 135 . تاریخ و جغرافیا ; 24 جامع التواریخ : تاریخ اقوام پادشاهان ختای / تألیف, رشید الدین فضل الله همدانی ; تصحیح و تحشیه, محمد روشن چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1385 [2006]
104 183 . متن‌‌‌‌‌شناسی ; 2 ساختار معنایی مثنوی معنوی / سید سلمان صفوی ; ترجمۀ مهوش السادات علوی ; بامقدمۀ سید حسین نصر دفتر 1. - چاپ 1. - تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب , 1388 [2009]
105 184 . مجموعۀ نسخه برگردان ; 1 علی‌نامه : منظومه‌ای کهن, سروده به سال 482 ه. / از سراینده‌ای متخلص به ربیع ; با مقدمۀ محمد رضا شفیعی کدکنی, محمود امید‌سالار چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب : کتابخانه, موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. - قم : کتابخانه تخصص تاریخ اسلام و ایران : مؤسسۀ مطالعات اسماعیلیه , 1388 [2009]
106 185 ارج‌نامۀ غلامحسین یوسفی : زندگی, آثار, جستار‌های متن‌پژوهی / محمد جعفر یاحقی چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1388 [2009]
107 186 دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابو یزید طیفور / تألیف احمد بن الحسین بن الشیف الخرقانی ; به کوشش محمد تقی دانش‌پژوه, ایرج افشار چاپ 1. - تهران : ميراث مکتوب : انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران , 2009
108 186 چين نامه / تأليف ماتيو ريچی ; ترجمه از متن لاتين محمّد زمان ; مقدمه, تصحيح, توضيح و مقابله با ترجمه‌های کهن چينی, انگليسی و ايتاليايی از لو جين ; پيشگفتار مظفّر بختيار تهران : ميراث مکتوب , 1387 [2008]
109 187 . مجموعۀ نسخه برگردان ; 4 کتاب الابنیة عن حقایق الادویة : روضة الانس ومنفعة النفس / ابو منصور موفق بن علی الهروی ; با مقدمۀ فارسی ایرج افشار, علی اشرف صادقی ; با مقدمۀ انگلیسی برت گ. فراگنر ...[و دیگران] چاپ 1. - تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب. - وین : فرهنگستان علوم اتریش , 1388 [2009]
110 188 . رسائل ; 7 . علوم و معارف اسلامی ; 2 آدات المضیفین و زاد الآکلین / تألیف, سلطان محمود بن محمد بن محمود ; به کوشش ایرج افشار چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1388 [2009]
111 189 . زبان و ادبییات فارسی ; 47 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ; 231 عرفات العاشقین و عرصات العارفین / تألیف تقی الدین محمد اوحدی حسینی دقاقی بلیانی اصفهانی ; تصحیح ذبیح الله صاحبکاری، آمنه فخر احمد ; با نظارت علمی محمد قهرمان : دوره - جلد 8. - تهران : میراث مکتوب , 1389 [2010]
112 190 . تاریخ و جغرافیا ; 35 تاریخ شاه صفی: (تاریخ تحولات ایران در سالهای 1038-1052 هـ. ق) / تألیف ابو المفاخر بن فضل الله الحسینی سوانح نگارتفشی . به انضمام مبادی تاریخ زمان نواب رضوان مکان (شاه صفی) : (تاریخ تحولات ایران در سالهای 1038-1041 هـ. ق.) تألیف محمد حسین الحسینی التفرشی مقدمه، تصحیح و تعلیقات محسن بهرام‌نژاد تهران : میراث مکتوب , 1388 [2010]
113 191 . تاریخ و جغرافیا ; 36 بدایع الأخبار (وقایع بهبهان در زمان حملۀ محمود افغان) : به انضمام شش گزارش در بارۀ حمله افغان‌ها به اصفهان و روستاهای خراسان / تألیف میرزا عبد النبی شیخ الاسلام بهبهانی ; مقدمه، تصحیح و توضیحات سید سعید میر محمد صادق چاپ 1. - تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب , 1389 [2010]
114 192 . رسائل ; 8 . تاریخ و جغرافیا ; 2 منهاج العلی : رساله‌ای در باب حکومت قانون / مؤلف ابو طالب بهبهانی ; به کوشش حوریه سعیدی چاپ 1. - تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب , 1389 [2010]
115 193 . تاریخ و جغرافیا ; 37 جامع التواریخ : تاریخ سلاطین خوارزم / تألیف رشید الدین فضل الله همدانی ; تصحیح و تحشیه محمد روشن چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1389 [2010]
116 194 دیوان فهمی استرآبادی / تصحیح و مقدمه محمد حسین کرمی چاپ 1. - تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب , 1389 [2010]
117 195 ارج‌نامۀ محمد معین : زندگی, آثار, جستار‌های متن‌پژوهسی / محمد غلامرضایی چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1389 [2010]
118 196 . رسائل ; 9 . علوم و فنون ; 2 راشیکات الهند : تناسب نزد هندیان / تألیف, ابو‌ریحان محمد بن احمد بیرونی ; تصحیح, ترجمه و تحقیق, محمد مهدی کاوه یزدی چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1389 [2010]
119 197 . رسائل ; 10 . علوم و فنون ; 3 جامع الصنایع : آشپزی‌نامه از عصر قاجار / از مؤلفی ناشناخته ; به کوشش ایرج افشار چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1389 [2010]
120 198 . تاریخ و جغرافیا ; 38 تاریخ سلاطین کرت / تألیف حافظ ابرو ; تصحیح میر هاشم محدث تهران : میراث مکتوب , 1389 [2010]
121 199 . رسائل ; 11 . علوم و فنون ; 4 لطایف الحساب : رساله‌ای در‌بارۀ سر‌گرمیهای ریاضی / تألیف, قطب الدین لاهیجی ; به کوشش محمد باقری چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1389 [2010]
122 200 . مجموعۀ نسخه برگردان ; 5 کتاب نهج البلاغة : و هو المختار من کلام امیر المؤمنین, علیه السلام / جمع الشریف الرضي ذي الحسبین أبي الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب أبی أحمد الحسین بن موسى الموسوی ; با پیش گفتار محمد مهدی جعفری ; با همکاری محمد برکت چاپ 1. - تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب , 1389 [2010 or 2011]
123 201 علی‌نامه : منظومه‌ای کهن : سروده به سال 482 هـ. / از سراینده‌ای متخلص به ربیع ; تصحیح رضابیات و ابو الفضل غلامی چاپ 2. - تهران : میراث مکتوب , 1390 [2010]
124 202 ترجمۀ کتاب النجارة : در هندسه عملی / تألیف, ابو الوفاء محمد بن محمد بوزجانی ; از مترجمی ناشناخته ; تحقیق و تصحیح همراه با ترجمه متن اثر به فرانسه جعفر آقایانی چاوشی ; با مقدمۀ برنارد ویتراک چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب : با همکاری, انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران , 1389 [2010]
125 203 . رسائل ; 12 . زبان و ادبیات فارسی ; 3 ترجمۀ منظوم وصیت امام علی به اما حسین (علیهما السلام) : کهن‌ترین ترجمۀ منظوم فارسی از کلام علوی / ترجمه و سرودۀ سید حسن غزنوی ; مقدمه و تصحیح جواد بشری چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1389 [2010]
126 204 . تاریخ و جغرافیا ; 39 جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس) / تألیف رشید الدین فضل الله همدانی ; تصحیح و تحشیه محمد روشن تهران : میراث مکتوب , 1389 [2010]
127 206 . متن‌شناسی ; 3 اندیشه‌های فلسفی و کلامی خواجه نصیر الدین طوسی / تألیف, هانی نعمان فرحات ; ترجمۀ غلامرضا جمشید‌نژاد اول چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1389 [2011]
128 207 . مجموعۀ نسخه برگردان ; 6 کتاب الوحشیات / ابو تمام حبیب بن اوس طائی ; به کوشش محمد رضا ابوئی مهریزی, وحید ذو الفقاری ; با پیش گفتار احمد مهدوی دامغانی ; مقدمۀ عربی محمد علی آذرشب چاپ 1. - تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب , 1389 [2011]
129 208 . مجموعۀ نسخه برگردان ; 7 کلمات قصار امام علی (ع) : دو مجموعه / با مقدمۀ علی صفری آق‌قلعه چاپ 1. - تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب : موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک , 1389 [2011]
130 209 . زبان و ادبيات فارسی ; 49 معيارالاشعار : (درعلم عروض و قافية) / تاليف نصيرالدّين محمد بن محمد طوسی(597-672 ه.ق) و ميزان الافکار فی شرح معيارالاشعار / تاليف محمد سعد اللّه مفتی مرادآبادی (سدۀ سيزدهم هجری) ; تصحيح محمد فشارکی تهران : مرکزپژوهشی ميراث مکتوب , 2011[1389]
131 210 . مجموعۀ نسخه برگردان ; 8 حل مشکلات کتاب الاشارات و التنبیهات (شیخ الرئیس ابو علی حسین بن عبد الله بن سینا) : مشهور به شرح اشارات / نصیر الدین محمد بن محمد بن حسن طوسی ; با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب : با همکاری سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران. - لندن : مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی , 1389 [2011]
132 211 . مجموعۀ نسخه برگردان ; 9 کتاب المباحث و الشکوک : نخستین تعلیقه بر الاشارات و التنبیهات / شرف الدین محمد بن مسعود بن محمد مسعودی . همراه با کتاب عیون المسائل فارابی . و رسالۀ الاسماء المفردۀ کندی چاپ 1. - تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب. - [د.م.] : با همکاری, مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی , 1389 [2011]
133 212 ; نسخه پژوهی 4 کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی/ تألیف ایرج افشار تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب , 1390 [2011]
134 213 . متن‌شناسی ; 4 شاهنامه : از دست‌نویس تا متن : جستارهایی در معرفی و ارزیابی دست‌نویس‌های شاهنامه و روش تصحیح انتقادی متن / جلال خالقی مطلق چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1390 [2011]
135 214 عهد حسام : سفرنامۀ لرستان و خوزستان : سال 1245 قمری / تألیف, محمود میرزا قاجار ; به کوشش ایرج افشار چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1390 [2011]
136 215 . کتابشناسی ; 1 کتابشناسی فردوسی و شاهنامه : از آغاز نوشته‌های پژوهشی تا سال 1385 / گردآوری ایرج افشار چاپ 1. - تهران : میراث مکتوب , 1390 [2011]

書誌詳細を非表示

別書名 その他のタイトル:A Mīrās̱-e maktub book
異なりアクセスタイトル:Miras-e Maktoob
一般注記 Publisher varies